Wat registreren wij? 
Voor het uitvoeren van opdrachten en bestellingen registreren wij van onze klanten; naam (evt. bedrijfsnaam), adres, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer, of het om een zakelijke of particuliere klant gaat en de bestelling of opdracht zelf.
Verder worden bezoeken aan de website voor statistische doeleinden geregistreerd, deze zijn niet persoonsgebonden.
Er worden cookies geinstalleerd om de inhoud van uw winkelwagen te onthouden.
(Cookies zijn kleine bestandjes die op de pc geinstalleerd worden om bepaalde functies en formulieren te onthouden die u op onze website hebt ingevuld. Meer informatie over cookies vind u op de site van de Consumentenbond, klik hier)


Wat doen wij met de gegevens? 
Klantgegevens worden enkel gebruikt voor het uitvoeren van en voor communicatie over opdrachten en bestellingen.
Verder worden klanten via mailings op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij PC-Topper.nl.
Klantgegevens worden nooit aan derden verstrekt als dit niet noodzakelijk is voor de uitvoering van opdrachten en bestellingen.
Zo moeten naam en adres worden doorgegeven aan de vervoerder.
Nimmer zullen wij gegevens voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken. Klanten kunnen ten alle tijde informatie krijgen over de door ons geregistreerde gegevens, of deze gegevens laten wijzigen. (U kunt met ons contact opnemen als u uw gegevens wilt laten wijzigen/verwijderen)
Daarnaast kunnen zij zich uitschrijven voor mailings door een reply te sturen hierop.