Garantieaanvraag

 

Als uw produkt, gekocht bij PC-Topper.nl, niet goed werkt of defect is binnen de garantieperiode, dan kunt u een garantieaanvraag doen.
Het produkt kan dan onder garantie gerepareerd of vervangen worden.

Om uw product te retourneren naar ons kunt u ons mailen (info@pctopper.nl) waarna wij u een retourcode toekennen. Let op: U dient een pakket zelf correct te verpakken en verzenden, u bent verantwoordelijk voor de kosten voor retournering, en tevens het risico van de verzending. (wij raden aan een pakket verzekerd te verzenden)

Na retournering zal het product zo snel mogelijk worden omgeruild, gerepareerd, of gecrediteerd.


Bedenktijd bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van veertien dagen.

De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u in ontvangst is genomen. (Als u de zending aan de deur al 'retour afzender' laat sturen dan brengen wij ten allen tijde deze verzendkosten bij u in rekening.)
Gedurende deze zogenoemde afkoelingsperiode van 14 dagen heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven.
Dit wordt ook wel het herroepingsrecht genoemd.  
Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden.
Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en in goede staat met degelijke verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven u informatie hoe u dit kunt doen, maar u dient zich te beseffen dat retourzendingen altijd voor risico en kosten van u zijn.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen.  
Alle kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk terugbetalen, in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping. 

Uitsluiting herroepingsrecht
Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument. Het betreft producten:
a) die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling verbroken is. 

Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terug leveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren.
Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.
De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden.

De hier genoemde retourgarantie geldt in de omschreven hoedanigheid uitsluitend voor particulieren. Bedrijven of personen die een order op bedrijfsnaam plaatsen kunnen geen aanspraak maken op het herroepingsrecht. 
Als u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht dan kunt u ons even informeren, vermeld hierbij uw ordernummer.